เว็บฝึกอบรม

เว็บฝึกอบรมของชุมชนโอเพนซอร์ส

รายวิชาที่มีอยู่

  • โปรแกรมประมวลผลคำแบบเปิดเผยรหัส (OpenOffice.org Writer)
    หมายถึง ซอฟต์แวร์บริหารจัดการสำนักงานในกลุ่มโอเพนซอร์ส ที่มีการใช้งานคล้ายคลึงกับโปรแกรมประมวลผลคำ เช่น ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ เวิร์ด เป็นต้น

    งานวิจัยชิ้นนี้ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของภาณุภณ พสุชัยสกุล
ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงาน Linux day 2011
โดย ภาณุภณ พสุชัยสกุล - อังคาร, 28 มิถุนายน 2011, 09:17AM
 
ผ้านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยกับงาน Linux day ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน ทั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ(ประสานมิตร) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย หน่วยงาน STKH หรือ ฝ่ายบริการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ชาติ และขอขอบคุณผู้ร่วมงานทุกๆคนที่ลงทะเบียนแล้วมาเข้าร่วมงาน โอกาสหน้าพบกันใหม่ในงานต่อๆไป สำหรับท่านที่พลาดโอกาส สามารถรับชมวีดีโอบางรายการได้ที่ http://www.vimeo.com/linuxday
รูปภาพของภาณุภณ พสุชัยสกุล
เชญร่วมงาน Linuxday
โดย ภาณุภณ พสุชัยสกุล - จันทร์, 16 พฤษภาคม 2011, 09:27AM
 
เชิญชวนทุกคนร่วมงานฉลอง 20 ปี Linux กับงาน Linux day bangkok ที่ ห้องประชุม ศ.ดร. สุดใจ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) โดย สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.linuxday.in.th งานนี้จัดโดย OS2D และความร่วมมือระหว่าง STKS กับ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รูปภาพของภาณุภณ พสุชัยสกุล
เปิดให้เรียน Openoffice.org writer
โดย ภาณุภณ พสุชัยสกุล - อาทิตย์, 15 พฤษภาคม 2011, 10:05PM
 
เปิดให้เข้ามาเรียนอีกครั้งสำหรับ Openoffice writer ที่ใช้สื่อการสอนรูปแบบใหม่โดยใช้คำถามนำการสอนเพื่อการถ่ายโอนความรู้ โดยใช้มาตรฐานสื่อการเรียนในรูปแบบ SCORM
รูปภาพของภาณุภณ พสุชัยสกุล
เว็บเพื่อการเรียนรู้โปรแกรมโอเพนซอร์ส
โดย ภาณุภณ พสุชัยสกุล - อาทิตย์, 15 พฤษภาคม 2011, 09:04PM
 
เว็บนี้เป็นเว็บในการเรียนรู้โปรแกรมต่างๆในฝั่งของโอเพนซอร์สซึ่งคุณสามารถหาใช้งานได้ง่ายๆอย่างเสรีเผยแพร่อย่างเสรี

Skip หน้าหลัก

หน้าหลัก

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
วันนี้ อาทิตย์, 14 กรกฎาคม 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Skip #OS2D on Twitter
เว็บนี้เป็นส่วนหนึงของงานวิจัยและศึกษาการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์
Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี
Skip GoogleAdSense

GoogleAdSense